Lam 2013

Der er ingen lam i 2013. Grundet karantæneregler efter importen i nov. 2012 kunne får og væddere ikke sættes sammen i parringshold, så 2013 blev uden lam.