3 små sorte lam
Vi har fået 3 små sorte lam, 2 gimmere og et vædderlam. De er alle efter Rexna-Pierre, Sjællandsvinderen fra 2007, vædderlammet bliver nok lige så flot som sin far.