Forårslam 2009
Så smukt under mirabelhegnet bor de små får.
3 nye små lam

I april 2009 har vi fået 3 små lam.
2 hvide og 1 sort gimmer.
I juni venter vi 3 lam mere.